Bremen tårn

Restaurering av Bremen tårns dører og vinduer, samt produksjon av erstatninger.

Bremen-tårnet med sine fire etasjer og hesteskoform (bygget i begynnelsen av 1400-tallet) er en av forsvarsstrukturene i bymuren til Tallinn. På 1500-tallet begynte folk å kalle det Kampferbeck-tårnet, etter dets nye eier. Bremen tårn er koblet til «Bremens gang» som går mellom gatene Uus og Vene. I løpet av renovasjonsarbeidet på slutten av 1950-tallet ble det bygd en passasje som kobler tårnet med Bremens gang.

Adresse: Bremeni käik 1, Tallinn, 10123
År: 2017

Tårnets yttermur er omtrent 2 m tykk, og muren som er vendt mot byen er 1 m tykk. Tårnets dør har en dobbel lås for å sikre kruttet som byen oppbevarte her på begynnelsen av 1900-tallet. Tårnets første etasje rommer en godt bevart fengselscelle fra middelalderen. Cellen er koblet til inngangen via en hvelvet passasje som stenges av på begge sider med eikedører. Innerdøren står fortsatt den dag i dag. Cellen har metallringer fra middelalderen og et såkalt tørrtoalett i kroken. På andre og tredje etasje finner du siktehull og peiser som er bygd inn i murene.

Se andre prosjekter vi har gjort